Friday, Dec 02nd

Thông báo Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021 của Đại học Huế

Đại học Huế thông báo Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021 gồm 81 ngành vào các đơn vị thành viên và ...

Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2020 của Đại học Huế (Gia hạn)

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2020 gồm 73 ngành vào các trường đại học thành vi...

Thông báo Tuyển nghiên cứu sinh và Dự bị tiến sĩ năm 2020 của Đại học Huế

Đại học Huế thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 cho 50 ngành đào tạo vào các đơn vị đào tạ...

Nghiên cứu tình trạng suy dinh dưỡng và nồng độ leptin huyết thanh ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ và lọc màng bụng liên tục ngoại trú

Nghiên cứu sinh: VÕ THANH HÙNG

Đề tài: “Nghiên cứu tình trạng suy dinh dưỡng và nồng độ leptin huyết th...

DẠY TỪ VỰNG CHO HỌC SINH NHỎ TUỔI: NHẬN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA GIÁO VIÊN VIỆT NAM DẠY TIẾNG ANH Ở BẬC TIỂU HỌC

Tác giả: Võ Thị Thanh Diệp

Tên luận án: DẠY TỪ VỰNG CHO HỌC SINH NHỎ TUỔI: NHẬN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA G...