Sunday, Nov 28th

Chương trình học bổng Technology grants của Áo dành cho các nước Đông Nam Á

  • PDF.

Chương trình học bổng thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ của Áo dành cho các nước Indonesia; Malaysia; Pakistan; Philippines; Thailand; Viet nam.

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Khoa học tự nhiên
- Khoa học kỹ thuật
- Y khoa
- Nông lâm, Thú y
- Khoa học xã hội, Luật và Kinh tế
- Nhân văn và Thần học
- Nghệ thuật

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/12/2012

Thông tin chi tiết xin xem tại địa chỉ: http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=3912&HZGID=4204&LangID=2

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 05 Tháng 12 2013 08:43