Sunday, Sep 26th

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2015

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2015

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2015, gồm 33 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

- - - - - - - - - -

Chi tiết xem ở file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (ThongbaoTSNCS1_2015.pdf)ThongbaoTSNCS1_2015.pdf[ ]194 Kb