Sunday, Sep 26th

Tuyển sinh Cao học Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 của Đại học Huế tại các Địa phương

Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 của Đại học Huế tại các Địa phương

Đại học Huế thông báo các địa điểm tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 tại các địa phương, thông tin chi tiết xin xem ở file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSCH_DP_1_2016.pdf)TBTSCH_DP_1_2016.pdf[ ]104 Kb