Sunday, Sep 26th

Tuyển sinh Cao học Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 (Bổ sung) của Đại học Huế

Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 (Bổ sung) của Đại học Huế

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 (Bổ sung), gồm 01 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, vào Khoa Du lịch thuộc Đại học Huế.

Thông tin chi tiết xem ở file thông báo tuyển sinh đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSCH_1_2016_Bosung(KhoaDL).pdf)TBTSCH_1_2016_Bosung(KhoaDL).pdf[ ]202 Kb