Sunday, Sep 26th

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2016

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2016

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2016, gồm 41 chuyên ngành tuyển vào các cơ sở giáo dục thành viên.

Chi tiết xin xem ở file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSNCS_2_2016.pdf)TBTSNCS_2_2016.pdf[ ]1291 Kb