Sunday, Sep 26th

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2016 (bổ sung) của Đại học Huế

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2016 (bổ sung) của Đại học Huế

Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép trường Đại học Luật - Đại học Huế đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Luật kinh tế, theo công văn đề nghị số 157/ĐHL-ĐTSĐH ngày 07 tháng 6 năm 2016 của trường Đại học Luật, tiếp theo thông báo số 676/TB-ĐHH ngày 02 tháng 6 năm 2016 về việc tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2016 của Đại học Huế, Đại học Huế thông báo bổ sung chuyên ngành tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2016 (xét tuyển vào tháng 10 năm 2016) như sau:

I. CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH:

-       Luật kinh tế (mã sổ: 62.38.01.07).
-       Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: xét tuyển.

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ là: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ và 4 năm đối với người có bằng đại học.

Chi tiết xem file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TB_754_TB_DHH.PDF)TB_754_TB_DHH.PDF[ ]42 Kb