Monday, Oct 25th

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Ngành đúng, gần TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

  • PDF.

QUY ĐỊNH DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH GẦN VÀ CÁC MÔN BỔ TÚC KIẾN THỨC TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TT

Ngành đúng, ngành phù hợp (Thạc sĩ)

Ngành gần

(Thạc sĩ)

Các môn bổ túc kiến thức ngành gần

Số tín chỉ

Ghi chú

CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH

1

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

 

 

1. Phương pháp dạy - học thích hợp

2. Thực hành giảng dạy

3. Tiếp thụ ngôn ngữ hai

4. Biên soạn chương trình dạy và học tiếng Anh

5. Kiểm tra đánh giá ngôn ngữ

6. Phát triển nghiệp vụ

Chọn 2 trong 4 học phần sau:

7. Ngôn ngữ học đối chiếu

8. Giảng dạy kỹ năng biên dịch

9. Phương pháp dạy lớp đông

10. Phân tích diễn ngôn

 

03


03

03

03


03

03

 

02

02

02

02

HPBB


HPBB

HPBB

HPBB

HPBB

HPBB

HPBB

 

HPTC

HPTC

HPTC

HPTC

2

 

Quốc tế học

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 9 2016 10:09