Monday, Oct 25th

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Ngành đúng, gần TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

  • PDF.

QUY ĐỊNH DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH GẦN VÀ CÁC MÔN BỔ TÚC KIẾN THỨC TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TT

Ngành đúng, ngành phù hợp (Thạc sĩ)

Ngành gần

(Thạc sĩ)

Các môn bổ túc kiến thức ngành gần

Số tín chỉ

Ghi chú

CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ

1

Luật kinh tế

Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật

1. Luật thương mại chuyên sâu

2. Luật dân sự chuyên sâu

3. Pháp luật lao động chuyên sâu

4. Giải quyết tranh chấp thương mại

5. Pháp luật sở hữu trí tuệ trong kinh doanh

6. Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh

7. Pháp luật về quản trị công ty

8. Pháp luật cạnh tranh chuyên sâu

9. Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong kinh doanh

10. Pháp luật về kinh doanh ngân hàng

11. Pháp luật kinh doanh bất động sản

12. Pháp luật giải quyết tranh chấp đất đai

03


03


02


02

02

 

02

02

02

 

02

 

02

 

02

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn tối thiểu 10 tín chỉ

2

 

Luật hiến pháp và Luật hành chính

3

 

Luật hình sự và tố tụng hình sự

4

 

Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

5

 

Luật quốc tế

6

 

Luật dân sự và tố tụng dân sự

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 9 2016 10:24