Sunday, Sep 26th

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017

Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 gồm 45 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên như sau (chi tiết xem file đính kèm):

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 28/02/2017.

2. Thời gian xét tuyển: dự kiến từ ngày 17/4/2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

ThongBaoNCS1_2017.pdf