Monday, Oct 25th

Y HỌC CỔ TRUYỀN

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN: Y HỌC CỔ TRUYỀN


A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích: Hướng dẫn học viên ôn tập đúng trọng tâm chuyên ngành Y học cổ truyền.

1.2. Yêu cầu: Nội dung ôn lập phù hợp với trình độ sau dại học.

B. NỘI DUNG

PHẢN I: Lý luận co bán y học cố truyền

1. Học thuyết Âm Dương.

2. Học thuyết Ngũ hành.

3. Học thuyết tạng tượng.

4. Hội chứng phối hợp tạng phủ.

5. Hội chứng bệnh lục kinh.

6. Những nguyên tắc chữa bệnh theo Yhọc cổ truyền.

PHẦN II: Châm cứu học

1. Cư chế tác dụng của châm cứu.

2. Phương pháp châm.

3. Phương pháp cứu.

4. Dường kinh và các huyệt thường dùng vùng tay.

5. Đường kinh và các huyệt thường dùng vùng chân.

PHẦN III: Dược cổ truyền

1. Đại cương thuốc cô truyền

2. Thuốc giải biêu.

3. Thuốc hành khí.

4. Thuốc cổ sáp.

5. Phân tích bài thuốc Bạch hổ thang.

6. Phân tích bài thuốc Huyết phu trục ứ thang.

7. Phân tích bài thuốc Lục vị địa hoàng hoàn.

PHẦN IV: Điều trị y học cố truyền

1. Điều trị Tăng huyết áp.

2. Điều trị hen phế quản.

3. Điều trị Loét dạ dày tá tràng.

4. Điều trị Đau thần kinh tọa.

5. Điều trị Viêm khớp dạng thấp.

6. Điều trị Suy dinh dưỡng.

7. Điều trị Rối loạn kinh nguyệt.

8. Điều trị Thống kinh.

9. Điều trị Khí hư (đới hạ).

10. Điều trị Trĩ.

11. Điều trị Sỏi đường tiết niệu,

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

1. Khoa y học cố truyền Đại học Y Dược Huế, Giáo trình Y lý Y học cổ truyền 1,2,3.

2. Khoa y học cổ truyền Đại học Y Dược Huế. Giáo trình Các hình thức châm cứu 1,2.

3. Khoa y học cổ truyền - Dại học Y Dược Huê. Giáo trình Bệnh học nội khoa YHCT.

4. Khoa y học cổ truyền Đại học Y Dược Huế. Giáo trình bệnh học nhi khoa YHCT.

5. Khoa y học cổ truyền Đại học Y Dược Huê, Giáo trình bệnh học sản phụ khoa YHCT.

6. Khoa y học cổ truyền - Đại học Y Dược Huế. Giáo trình bệnh học ngoại khoa YHCT.

7. Khoa y học cổ truyền - Dại học Y Dược Huê. Giáo trinh Dược cổ truyền - Dược lâm sàng.

8. Khoa y học cổ truyền Đại học Y Dược Huế, Giáo trình Phương tể 1,2.

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY GỒM 4 CÂU :

1. Câu 1: thuộc phần I : 2.5 điểm ứng với phần I trong đề cương

2. Câu 2: thuộc phần II: 2.5 điểm ứng với phần II trong đề cương

3. Câu 3: thuộc phân III : 2.5 điểm ứng với phần III trong đề cương

4. Câu 4: thuộc phần IV : 2,5 điểm ứng với phần IV trong đề cương

Tổng : 10 điểm – Thời gian làm bài 180 phút