Friday, Oct 07th

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2018

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2018

Đại học Huế thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 cho 45 chuyên ngành vào các trường đại học thành viên.

Thời gian nhận hồ sơ vào các tháng: 02, 04, 06, 08, 10 và 12 năm 2018.

Thời gian xét tuyển : Trong khoảng thời gian 10 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ, Đại học Huế sẽ phản hồi đến người dự tuyển các thông tin về tình trạng hồ sơ và các yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, hoặc kế hoạch xét tuyển đối với những hồ sơ đã đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

File đính kèm:
Download this file (TS_NCS_2018.pdf)TS_NCS_2018.pdf[ ]5085 Kb