Sunday, Sep 26th

Tuyển sinh Cao học Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 (Bổ sung) năm 2018

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 (Bổ sung) năm 2018

Tiếp theo Thông báo số 1573/TB-ĐHH ngày 14 tháng 12 năm 2017 về tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018, Đại học Huế thông báo bổ sung một số chuyên ngành tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018 như sau: (chi tiết xem file đính kèm).

Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 14/4/2018: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 15/4/2018: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 15/4/2018: thi môn Ngoại ngữ.

File đính kèm:
Download this file (TuyenSinh_SDH_2018.pdf)TuyenSinh_SDH_2018.pdf[ ]2845 Kb