Sunday, Sep 26th

Tuyển sinh Cao học Thông báo tuyển sinh Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018;

 

 

 

 

Chi tiết xem file đính kèm.