Friday, Oct 07th

Tin tức Tin tức chung Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

  • PDF.

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 2 năm 2018;

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 18 Tháng 4 2019 17:33