Friday, Oct 07th

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 của Đại học Huế

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 của Đại học Huế

Đại học Huế thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 cho 46 chuyên ngành vào các trường đại học thành viên.

Thời gian nhận hồ: Trước ngày 15 của các tháng chẵn trong năm 2019.

Thời gian xét tuyển : Trong khoảng thời gian 10 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ, Đại học Huế sẽ phản hồi đến người dự tuyển các thông tin về tình trạng hồ sơ và các yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, hoặc kế hoạch xét tuyển đối với những hồ sơ đã đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

Địa điểm phát mẫu hồ sơ và thu nhận hồ sơ dự tuyển: Thí sinh liên hệ, gửi hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển cho các đơn vị đào tạo thành viên của Đại học Huế.

Chi tiết theo file đính kèm!

File đính kèm:
Download this file (TB_TSNCS_2019.pdf)TB_TSNCS_2019.pdf[ ]5571 Kb