Friday, Oct 07th

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ Truyện ngắn nữ Việt Nam 2000 – 2015 từ góc nhìn phê bình văn học nữ quyền

Truyện ngắn nữ Việt Nam 2000 – 2015 từ góc nhìn phê bình văn học nữ quyền

Họ và tên NCS: Lê Thị Thanh Xuân

Tên đề tài luận án: Truyện ngắn nữ Việt Nam 2000 – 2015 từ góc nhìn phê bình văn học nữ quyền

Chuyên ngành: văn học Việt Nam

Mã số: 9220121

Người hướng dẫn: PGS. TS Hồ Thế Hà

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Những đóng góp mới:

Luận án đã hệ thống và lý giải một cách chuyên sâu những vấn đề về nữ quyền trong văn hóa và văn học, là một đề tài mới, có ý nghĩa thực tiễn cao và không hề bị trùng lặp so với các đề tài nghiên cứu khác.

Luận án đã nghiên cứu thực tiễn sáng tác truyện ngắn của các nhà văn nữ, đặc biệt là trong giai đoạn từ 2000 – 2015 để thấy được sự cách tân trong việc thể hiện nội dung và hình thức tác phẩm. Qua đó, chỉ ra những đóng góp nổi bật của các nhà văn nữ Việt Nam trong việc phát huy và phát triển dòng văn học nữ quyền đã hiện diện từ trước đến nay.

Luận án đã làm rõ được lối viết trần thuật, sự cách tân trong ngôn ngữ, giọng điệu, hệ thống nhân vật của truyện ngắn nữ 2000 – 2015, từ đó hình thành kiểu diễn ngôn ấn tượng về giới và tinh thần nữ quyền mang hơi thở thời đại, đầy tính nhân văn của các cây bút nữ.

Ngoài ra, luận án còn khảo sát những yếu tố mới mạng đậm dấu ấn nữ quyền thông qua các yếu tố tính dục, phê bình nữ quyền sinh thái trong tiến trình phát triển theo hướng hiện đại hóa của văn học đương đại Việt Nam.

Luận án đã chỉ ra được các yếu tố đặc trưng thi pháp của truyện ngắn như hình thức tự thuật cùng hệ thống diễn ngôn mang ý thức giới đã tạo nên sự sinh động, đa dạng trong lối viết nữ.

---------------------------------------------------------------------

The author’s name: LE THI THANH XUAN

Thesis title: VIETNAMESE SHORT STORIES BY WOMEN WRITERS

(2000-2015) FROM THE PERSPECTIVE OF FEMINIST LITERARY CRITICISM

Major: Vietnamese Literature

Code: 9220121

The supervisors’ name: Asst. Prof. Ho The Ha

The name of the postgraduate training institution:

University of Sciences, Hue University

The thesis has conducted an in-depth systematisation and analysis feminist issues in culture and literature. This is a new research topic that possesses a high practical significance and does not duplicated with other studies.

The thesis has studied the practice of writing short stories of Vietnamese female writers. Particularly, we have chosen the scope of research from 2000 to 2015 in order to the writers’ innovation in demonstrating content and form of their works. Thereby, the thesis points out the ouustanding contributions of the local female authors in promoting the stream of feminist literature that has been present ever.

The thesis has clarified the style of narrative writing, the innovation of artistic languages, narrative tones, and character systems in short stories from 2000 to 2015. These aspects are a foundation to form an impressive discourse type about gender. It also establishes a feminist spirit that brought the breath of the era and full of humanity of female writers.

Besides, the thesis has examined new elements that imprinted on Feminism through factors of sexuality and Eco-feminism in the development process towards modernization of contemporary Vietnamese literature.

The thesis has indicated the poetic characteristics of short stories such as the form of autobiography and the system of gender-conscious discourse that creating the vividness and diversity in the style of female writing.

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]474 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]1656 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]1293 Kb