Friday, Oct 07th

Tuyển sinh Cao học Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2020 của Đại học Huế (Gia hạn)

Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2020 của Đại học Huế (Gia hạn)

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2020 gồm 73 ngành vào các trường đại học thành viên và khoa thuộc Đại học Huế: (chi tiết xem file đính kèm).

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 05/10/2020. (Gia hạn theo Công văn số 1351/ĐHH-ĐTCTSV ngày 07/9/2020 của Giám đốc ĐHH - Đính kèm)

2. Lịch thi:

- Buổi sáng ngày 31/10/2020: thi môn Ngoại ngữ.

- Buổi chiều ngày 31/10/2020: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 01/11/2020: thi môn Chủ chốt.


File đính kèm:
Download this file (1351_DHH_DTCTSV.PDF)1351_DHH_DTCTSV.PDF[ ]220 Kb
Download this file (TBTSCH-22020.pdf)TBTSCH-22020.pdf[ ]5183 Kb