Wednesday, Apr 14th

Tốt nghiệp Cao học Thông tin bảo vệ Trường ĐHKT: 121 học viên cao học được trao bằng thạc sĩ năm 2013

Trường ĐHKT: 121 học viên cao học được trao bằng thạc sĩ năm 2013

Chiều 29/06/2013, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế đã long trọng tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho 121 tân thạc sỹ khóa 2010-2012 chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Quản trị kinh doanh và Kinh tế chính trị.

 

Trong tổng số 121 tân thạc sỹ được trao bằng đợt này có 108 học viên thuộc khóa 2010 -2012 và 13 học viên thuộc khóa 2009-2011 cũng đã hoàn thành chương trình đào tạo, bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ, được công nhận và cấp bằng thạc sỹ kinh tế.

Kết quả học tập toàn khóa như sau: Loại giỏi có 13 học viên chiếm 12,03%; Loại khá có 94 học viên, chiếm 84,26%; loại trung bình khá có 4 học viên, chiếm 3,7%. Điểm bảo vệ luận văn thạc sỹ đạt 9,5 điểm trở lên có 60 học viên, chiếm 55,6%.

Từ năm 1999 đến nay Trường Đại học Kinh tế đã đào tạo được 603 thạc sĩ, 04 tiến sĩ, đóng góp vào việc đào tạo những nhà quản lý kinh tế giỏi, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị và địa phương.