Sunday, Sep 26th

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014

Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014 gồm 28 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên như sau:

 

 

 

 

 

Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.