Sunday, Sep 26th

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 1 năm 2014

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 1 năm 2014

Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 1 năm 2014 gồm 16 chuyên ngành vào các trường thành viên như sau:

Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

 

File đính kèm:
Download this file (ThbaoTS911(1)_2014.pdf)ThbaoTS911(1)_2014.pdf[ ]186 Kb