Friday, Oct 07th

Tuyển sinh Cao học Thông báo tuyển sinh

Thông báo Tuyển sinh Cao học

Thông báo Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021 của Đại học Huế

Đại học Huế thông báo Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021 gồm 81 ngành vào các đơn vị thành viên và thuộc Đại học Huế: (chi tiết xem file đính kèm).

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 05/03/2021.

2. Lịch thi:

- Buổi sáng ngày 17/4/2021: thi môn Ngoại ngữ;

- Buổi chiều ngày 17/4/2021: thi môn Cơ sở ngành;

- Buổi sáng ngày 18/4/2021: thi môn Chủ chốt;

Buổi chiều ngày 18/4/2021: Dự phòng.

3. Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ dự thi (chi tiết theo file đính kèm).

File đính kèm:
Download this file (TBTSCH_1_2021.pdf)TBTSCH_1_2021.pdf[ ]3422 Kb

Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2020 của Đại học Huế (Gia hạn)

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2020 gồm 73 ngành vào các trường đại học thành viên và khoa thuộc Đại học Huế: (chi tiết xem file đính kèm).

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 05/10/2020. (Gia hạn theo Công văn số 1351/ĐHH-ĐTCTSV ngày 07/9/2020 của Giám đốc ĐHH - Đính kèm)

2. Lịch thi:

- Buổi sáng ngày 31/10/2020: thi môn Ngoại ngữ.

- Buổi chiều ngày 31/10/2020: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 01/11/2020: thi môn Chủ chốt.


File đính kèm:
Download this file (1351_DHH_DTCTSV.PDF)1351_DHH_DTCTSV.PDF[ ]220 Kb
Download this file (TBTSCH-22020.pdf)TBTSCH-22020.pdf[ ]5183 Kb

Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2019 của Đại học Huế

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2019 gồm 75 chuyên ngành vào các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc: (chi tiết xem file đính kèm).

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 26/8/2019.

2. Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 28/9/2019: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 29/9/2019: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 29/9/2019: thi môn Ngoại ngữ.

File đính kèm:
Download this file (TB_TSCH_22019.pdf)TB_TSCH_22019.pdf[ ]3281 Kb

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019 (Bổ sung)

Tiếp theo thông báo số 1534/TB-ĐHH ngày 13/11/2018 về tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019, Đại học Huế thông báo bổ sung một số chuyên ngành vào các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc: (chi tiết xem file đính kèm).

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 28/2/2019.

2. Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 30/3/2019: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 31/3/2019: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 31/3/2019: thi môn Ngoại ngữ.

Chi tiết Thông báo số 1.

Chi tiết Thông báo số 2 theo file đính kèm:

File đính kèm:
Download this file (TB_SDH_2019-2.pdf)TB_SDH_2019-2.pdf[ ]1973 Kb

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019 gồm 71 chuyên ngành vào các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc: (chi tiết xem file đính kèm).

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 28/2/2019.

2. Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 30/3/2019: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 31/3/2019: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 31/3/2019: thi môn Ngoại ngữ.

File đính kèm:
Download this file (TB_TSSDH_2019-1.pdf)TB_TSSDH_2019-1.pdf[ ]2056 Kb

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018 gồm 75 chuyên ngành vào các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc: (chi tiết xem file đính kèm):

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 17/8/2018.

2. Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 22/9/2018: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 23/9/2018: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 23/9/2018: thi môn Ngoại ngữ.

File đính kèm:
Download this file (TB_TSCH_2_2018.pdf)TB_TSCH_2_2018.pdf[ ]2932 Kb

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018;

 

 

 

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 (Bổ sung) năm 2018

Tiếp theo Thông báo số 1573/TB-ĐHH ngày 14 tháng 12 năm 2017 về tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018, Đại học Huế thông báo bổ sung một số chuyên ngành tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018 như sau: (chi tiết xem file đính kèm).

Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 14/4/2018: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 15/4/2018: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 15/4/2018: thi môn Ngoại ngữ.

File đính kèm:
Download this file (TuyenSinh_SDH_2018.pdf)TuyenSinh_SDH_2018.pdf[ ]2845 Kb

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 gồm 72 chuyên ngành vào các trường thành viên và khoa trực thuộc: (chi tiết xem file đính kèm):

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 09/03/2018.

2. Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 14/4/2018: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 15/4/2018: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 15/4/2018: thi môn Ngoại ngữ.

File đính kèm:
Download this file (TS_CH_2018.pdf)TS_CH_2018.pdf[ ]7643 Kb

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 2 năm 2017; Thông báo nhận đơn phúc khảo và Mẫu đơn xin phúc khảo.

Chi tiết xem file đính kèm:

KQ_2_2017.pdf
Thongbao_Donphuckhao.pdf

 

Thông báo Tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2017 (Bổ sung) của Đại học Huế

Tiếp theo Thông báo số 708/TB-ĐHH ngày 08 tháng 6 năm 2017 về tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2017, Đại học Huế thông báo bổ sung một số chuyên ngành tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2017, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2017

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2017 cho 68 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục thành viên.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/8/2017.


File đính kèm:
Download this file (TB_708_TB_DHH.PDF)TB_708_TB_DHH.PDF[ ]2743 Kb

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2017

File đính kèm:
Download this file (KETQUATHI_1_17.pdf)KETQUATHI_1_17.pdf[ ]1788 Kb

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 gồm 72 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên như sau (chi tiết xem file đính kèm):

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 28/02/2017.

2. Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 08/4/2017: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 09/4/2017: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 09/4/2017: thi môn Ngoại ngữ.

ThongBaoCH1_2017.pdf

Công bố điểm tuyển sinh Cao học của Đại học Huế đợt 2 năm 2016

Ngày 04/10, Đại học Huế đã công bố điểm tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016.

Chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2016

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016, gồm 69 chuyên ngành thi vào các cơ sở giáo dục thành viên.

Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSCH_2_2016.pdf)TBTSCH_2_2016.pdf[ ]2062 Kb

Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 tại địa phương (Bổ sung)

Đại học Huế thông báo địa điểm dự thi tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 tại địa phương (Bổ sung)

Chi tiết xin xem ở file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSCH_DP_1_2016(Bo sung).pdf)TBTSCH_DP_1_2016(Bo sung).pdf[ ]54 Kb

Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 (Bổ sung) của Đại học Huế

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 (Bổ sung), gồm 01 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, vào Khoa Du lịch thuộc Đại học Huế.

Thông tin chi tiết xem ở file thông báo tuyển sinh đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSCH_1_2016_Bosung(KhoaDL).pdf)TBTSCH_1_2016_Bosung(KhoaDL).pdf[ ]202 Kb

Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 của Đại học Huế tại các Địa phương

Đại học Huế thông báo các địa điểm tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 tại các địa phương, thông tin chi tiết xin xem ở file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSCH_DP_1_2016.pdf)TBTSCH_DP_1_2016.pdf[ ]104 Kb

Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016, gồm 71 chuyên ngành thi vào các cơ sở giáo dục thành viên.

Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSCH1_2016.pdf)TBTSCH1_2016.pdf[ ]415 Kb