Friday, Oct 07th

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Ngành đúng, gần

Ngành đúng, gần - NCS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

  • PDF.

QUY ĐỊNH DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH GẦN VÀ CÁC MÔN BỔ TÚC KIẾN THỨC TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 9 2016 10:24

Chi tiết...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  • PDF.

QUY ĐỊNH DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH GẦN VÀ CÁC MÔN BỔ TÚC KIẾN THỨC TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Chi tiết...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

  • PDF.

QUY ĐỊNH DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH GẦN VÀ CÁC MÔN BỔ TÚC KIẾN THỨC TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 9 2016 10:09

Chi tiết...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

  • PDF.

QUY ĐỊNH DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH GẦN VÀ CÁC MÔN BỔ TÚC KIẾN THỨC TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Chi tiết...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

  • PDF.

QUY ĐỊNH DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ CÁC MÔN BỔ TÚC KIẾN THỨC TRONG ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH TỪ THẠC SĨ TẠI ĐẠI HỌC HUẾ

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 9 2016 11:16

Chi tiết...