Sunday, Sep 26th

Tuyển sinh Cao học Thông báo tuyển sinh

Thông báo Tuyển sinh Cao học

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2015 tại ĐH Cửu Long

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học (bổ sung) năm 2015, gồm các chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Khoa học môi trường và Khoa học máy tính tại Đại học Cửu Long, tỉnh Vĩnh Long.

Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSCH2015_CUULONG.pdf)TBTSCH2015_CUULONG.pdf[ ]385 Kb

Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2015

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2015, gồm 69 chuyên ngành vào các Trường thành viên và khoa trực thuộc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xem ở file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (ThongbaoTSCH1_2015_HUE.pdf)ThongbaoTSCH1_2015_HUE.pdf[ ]219 Kb

Thông báo tuyển sinh bổ sung thêm chuyên ngành cho kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2014

Đại học Huế thông báo tuyển sinh bổ sung thêm chuyên ngành Quản lý giáo dục cho kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014:

File đính kèm:
Download this file (ThbaoBSTSCH2_2014.pdf)ThbaoBSTSCH2_2014.pdf[ ]91 Kb

Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2014

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014 gồm 60 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên và trực thuộc:

File đính kèm:
Download this file (ThbaoTSCH2_2014.pdf)ThbaoTSCH2_2014.pdf[ ]108 Kb

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2014

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2014 gồm 68 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên như sau:

 

File đính kèm:
Download this file (ThbaoTSCH1_2014.pdf)ThbaoTSCH1_2014.pdf[ ]205 Kb