Friday, Oct 07th

Tuyển sinh Cao học Quyết đinh trúng tuyển

Công nhận trúng tuyển Cao học

Danh sách trúng tuyển cao học kỳ thi đợt 2 năm 2014

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CAO HỌC KỲ THI ĐỢT 2 NĂM 2014 CỦA ĐẠI HỌC HUẾ

(Theo Quyết định số 1955/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 10 năm 2014 và Quyết định số 2016/QĐ-ĐHH ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế)

File đính kèm:
Download this file (DSTTCH_2_14.pdf)DSTTCH_2_14.pdf[ ]128 Kb