Friday, Oct 07th

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh NCS

Thông báo Tuyển nghiên cứu sinh và Dự bị tiến sĩ năm 2020 của Đại học Huế

Đại học Huế thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 cho 50 ngành đào tạo vào các đơn vị đào tạo thành viên và trực thuộc.

Thời gian nhận hồ: Trước ngày 15 của các tháng chẵn trong năm.

Thời gian xét tuyển : Trong khoảng thời gian 10 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ, Đại học Huế sẽ phản hồi đến người dự tuyển các thông tin về tình trạng hồ sơ và các yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, hoặc kế hoạch xét tuyển đối với những hồ sơ đã đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

Địa điểm phát mẫu hồ sơ và thu nhận hồ sơ dự tuyển: Thí sinh liên hệ, gửi hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển cho các đơn vị đào tạo thành viên của Đại học Huế.

Chi tiết theo file đính kèm!


File đính kèm:
Download this file (TB_TSNCS_2020.pdf)TB_TSNCS_2020.pdf[ ]2027 Kb

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 của Đại học Huế

Đại học Huế thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 cho 46 chuyên ngành vào các trường đại học thành viên.

Thời gian nhận hồ: Trước ngày 15 của các tháng chẵn trong năm 2019.

Thời gian xét tuyển : Trong khoảng thời gian 10 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ, Đại học Huế sẽ phản hồi đến người dự tuyển các thông tin về tình trạng hồ sơ và các yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, hoặc kế hoạch xét tuyển đối với những hồ sơ đã đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

Địa điểm phát mẫu hồ sơ và thu nhận hồ sơ dự tuyển: Thí sinh liên hệ, gửi hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển cho các đơn vị đào tạo thành viên của Đại học Huế.

Chi tiết theo file đính kèm!

File đính kèm:
Download this file (TB_TSNCS_2019.pdf)TB_TSNCS_2019.pdf[ ]5571 Kb

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2018

Đại học Huế thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 cho 45 chuyên ngành vào các trường đại học thành viên.

Thời gian nhận hồ sơ vào các tháng: 02, 04, 06, 08, 10 và 12 năm 2018.

Thời gian xét tuyển : Trong khoảng thời gian 10 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ, Đại học Huế sẽ phản hồi đến người dự tuyển các thông tin về tình trạng hồ sơ và các yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, hoặc kế hoạch xét tuyển đối với những hồ sơ đã đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

File đính kèm:
Download this file (TS_NCS_2018.pdf)TS_NCS_2018.pdf[ ]5085 Kb

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh lần 2 năm 2017

Đại học Huế thông báo tuyển nghiên cứu sinh lần 2 năm 2017 cho 49 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục thành viên.

Hạn cuối nộp hồ sơ : 31/8/2017

Thời gian xét tuyển : dự kiến ngày 16/10/2017

File đính kèm:
Download this file (TB_709_TB_DHH.PDF)TB_709_TB_DHH.PDF[ ]1724 Kb

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017

Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 gồm 45 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên như sau (chi tiết xem file đính kèm):

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 28/02/2017.

2. Thời gian xét tuyển: dự kiến từ ngày 17/4/2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

ThongBaoNCS1_2017.pdf

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2016 (bổ sung) của Đại học Huế

Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép trường Đại học Luật - Đại học Huế đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Luật kinh tế, theo công văn đề nghị số 157/ĐHL-ĐTSĐH ngày 07 tháng 6 năm 2016 của trường Đại học Luật, tiếp theo thông báo số 676/TB-ĐHH ngày 02 tháng 6 năm 2016 về việc tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2016 của Đại học Huế, Đại học Huế thông báo bổ sung chuyên ngành tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2016 (xét tuyển vào tháng 10 năm 2016) như sau:

I. CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH:

-       Luật kinh tế (mã sổ: 62.38.01.07).
-       Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: xét tuyển.

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ là: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ và 4 năm đối với người có bằng đại học.

Chi tiết xem file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TB_754_TB_DHH.PDF)TB_754_TB_DHH.PDF[ ]42 Kb

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2016

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2016, gồm 41 chuyên ngành tuyển vào các cơ sở giáo dục thành viên.

Chi tiết xin xem ở file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSNCS_2_2016.pdf)TBTSNCS_2_2016.pdf[ ]1291 Kb

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2016

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2016, gồm 41 chuyên ngành tuyển vào các cơ sở giáo dục thành viên.

Chi tiết xin xem ở file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSNCS1_2016.pdf)TBTSNCS1_2016.pdf[ ]1758 Kb

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2015

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2015, gồm 33 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

- - - - - - - - - -

Chi tiết xem ở file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (ThongbaoTSNCS1_2015.pdf)ThongbaoTSNCS1_2015.pdf[ ]194 Kb

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2014

Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2014 gồm 33 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên:

File đính kèm:
Download this file (ThbaoTSNCS2_2014.pdf)ThbaoTSNCS2_2014.pdf[ ]95 Kb

Thông báo tuyển sinh bổ sung thêm chuyên ngành cho kỳ tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014

Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung thêm chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh và chuyên ngành Ngoại tiết niệu trong kỳ tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014:

File đính kèm:
Download this file (ThbaoBSTSNCS3_2014.pdf)ThbaoBSTSNCS3_2014.pdf[ ]90 Kb

Thông báo tuyển sinh bổ sung thêm chuyên ngành cho kỳ tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014

Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung thêm chuyên ngành Hoá hữu cơ và chuyên ngành Hoá phân tích trong kỳ tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014:

File đính kèm:
Download this file (ThbaoBSTSNCS2_2014.pdf)ThbaoBSTSNCS2_2014.pdf[ ]89 Kb

Thông báo tuyển sinh bổ sung thêm chuyên ngành trong kỳ tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014

Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung thêm chuyên ngành Dân tộc học trong kỳ tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014:

 

File đính kèm:
Download this file (ThbaoBSTSNCS1_2014.pdf)ThbaoBSTSNCS1_2014.pdf[ ]89 Kb

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014

Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014 gồm 28 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên như sau:

 

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 1 năm 2014

Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 1 năm 2014 gồm 16 chuyên ngành vào các trường thành viên như sau:

File đính kèm:
Download this file (ThbaoTS911(1)_2014.pdf)ThbaoTS911(1)_2014.pdf[ ]186 Kb