Friday, Oct 07th

Tin tức Hợp tác quốc tế

Tin tức Hợp tác Quốc tế

Hội nghị đánh giá thường niên chương trình trao đổi sinh viên quốc tế Đông Nam Á lần thứ 4

  • PDF.

Trong 2 ngày 15 - 16/11, tại Đại học Huế diễn ra Hội nghị thường kỳ lần thứ 4 chương trình trao đổi sinh viên Đông Nam Á -AIMS. Đây là hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm khu vực về giáo dục đại học và phát triển SEAMEO-RIHED tổ chức, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về trao đổi sinh viên, công nhận và chuyển đổi tín chỉ lẫn nhau giữa các trường đại học của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 30 Tháng 12 2012 11:21

Chi tiết...