Sunday, Sep 26th

Tuyển sinh

Tuyển sinh

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018;

 

 

 

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 (Bổ sung) năm 2018

Tiếp theo Thông báo số 1573/TB-ĐHH ngày 14 tháng 12 năm 2017 về tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018, Đại học Huế thông báo bổ sung một số chuyên ngành tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018 như sau: (chi tiết xem file đính kèm).

Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 14/4/2018: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 15/4/2018: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 15/4/2018: thi môn Ngoại ngữ.

File đính kèm:
Download this file (TuyenSinh_SDH_2018.pdf)TuyenSinh_SDH_2018.pdf[ ]2845 Kb

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2018

Đại học Huế thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 cho 45 chuyên ngành vào các trường đại học thành viên.

Thời gian nhận hồ sơ vào các tháng: 02, 04, 06, 08, 10 và 12 năm 2018.

Thời gian xét tuyển : Trong khoảng thời gian 10 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ, Đại học Huế sẽ phản hồi đến người dự tuyển các thông tin về tình trạng hồ sơ và các yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, hoặc kế hoạch xét tuyển đối với những hồ sơ đã đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

File đính kèm:
Download this file (TS_NCS_2018.pdf)TS_NCS_2018.pdf[ ]5085 Kb

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 gồm 72 chuyên ngành vào các trường thành viên và khoa trực thuộc: (chi tiết xem file đính kèm):

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 09/03/2018.

2. Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 14/4/2018: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 15/4/2018: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 15/4/2018: thi môn Ngoại ngữ.

File đính kèm:
Download this file (TS_CH_2018.pdf)TS_CH_2018.pdf[ ]7643 Kb

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 2 năm 2017; Thông báo nhận đơn phúc khảo và Mẫu đơn xin phúc khảo.

Chi tiết xem file đính kèm:

KQ_2_2017.pdf
Thongbao_Donphuckhao.pdf

 

Thông báo Tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2017 (Bổ sung) của Đại học Huế

Tiếp theo Thông báo số 708/TB-ĐHH ngày 08 tháng 6 năm 2017 về tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2017, Đại học Huế thông báo bổ sung một số chuyên ngành tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2017, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh lần 2 năm 2017

Đại học Huế thông báo tuyển nghiên cứu sinh lần 2 năm 2017 cho 49 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục thành viên.

Hạn cuối nộp hồ sơ : 31/8/2017

Thời gian xét tuyển : dự kiến ngày 16/10/2017

File đính kèm:
Download this file (TB_709_TB_DHH.PDF)TB_709_TB_DHH.PDF[ ]1724 Kb

Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2017

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2017 cho 68 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục thành viên.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/8/2017.


File đính kèm:
Download this file (TB_708_TB_DHH.PDF)TB_708_TB_DHH.PDF[ ]2743 Kb

HÓA PHÂN TÍCH

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

CHUYÊN NGÀNH : DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG

MÔN: HÓA PHÂN TÍCH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích : Hướng dẫn học viên ôn tập đúng trọng tâm môn Hóa Phân tích thi tuyển sinh cao học chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng.

1.2. Yêu cầu : Nội dung ôn tập phù hợp với trình độ sau đại học.