Sunday, Sep 26th

Tuyển sinh

Tuyển sinh

HÓA SINH Y HỌC

ĐỀ CƯƠNG MỘN THI TUYỂN SINH CAO HỌC
MÔN: HÓA SINH Y HỌC

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.    Mục đích:

Vận dụng được kiến thức háa sinh lâm sàng một số bệnh lý như bệnh tim mạch, bệnh gan, thận, đái tháo đường, rối loạn nước- điện giải, rối loạn thăng bằng acid- base, giúp thầy thuốc lâm sàng chấn đoán, theo dõi và điều trị bệnh.
2.    Yêu cầu:
Vận dụng các kiến thức cở bản trên nhầm biện luận kết quả xét nghiệm lâm trên sàng tránh sai số, nâng cao chất lượng xét nghiệm hóa sinh lâm sàng.

TAI MŨI HỌNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYÊN SINH CAO HỌC MÔN: TAI MŨI HỌNG

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Môn thi Tai Mũi Họng trong tuyển sinh cao học Tai Mũi Họng nhằm tuyển chọn các thí sinh có kiến thức chuyên môn phù hợp và liên quan trực tiếp với chuyên ngành mà thí sinh sẽ theo học sau khi trúng tuyển, cũng như phục vụ công tác chuyên môn sau khi tốt nghiệp.

- Tuyển chọn những thí sinh đạt yêu cầu về kiến thức lý thuyết cơ bản của chuyên ngành Tai Mũi Họng.

- Sau khi trúng tuyển, học viên có đủ năng lực để học những kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Tai Mũi Họng.

2. Yêu cầu:

- Thí sinh phải cỏ đủ thời gian để ôn tập để có được các phần kiến thức cơ bản thuộc chuyên ngành.

- Thí sinh cần có tài liệu ôn tập thích hợp được nêu lên trong tài liệu tham khảo.

- Thí sinh cần ôn tập kiến thức cơ bản chuyên ngành Tai Mũi Họng được sắp xếp một cách có hệ thống theo từng khối kiến thức: tai, mũi - xoang, họng - thanh quản, khối u, cấp cứu.

- Thời gian thi: 180 phút.

- Hình thức thi: Câu hỏi tự luận gồm 5 câu.

B. NỘI DUNG

Phần 1: Bênh tai

1. Đại cương về bệnh tai

1.1. Đặc điểm dịch tễ các bệnh tai

1.2. Giải phẫu, sinh lý tai

1.3. Phân loại các bệnh tai

1.4. Nguyên nhân của các bệnh tai

2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh tai

3. Chẩn đoán các bệnh tai

4. Tiến triển và biến chứng các bệnh tai

5. Điều trị và phòng bệnh các bệnh tai

Phần 2: Bệnh mũi - xoang

1. Đại cương về bệnh mũi - xoang

1.1. Đặc điểm dịch tễ các bệnh mũi - xoang

1.2. Giải phẫu, sinh lý mũi - xoang

1.3. Phân loại các bệnh mũi - xoang

1.4.  Nguyên nhân của các bệnh mũi - xoang

2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh mũi - xoang

3. Chẩn đoán các bệnh mũi - xoang

4. Tiến triển và biến chứng các bệnh mũi - xoang

5. Điều trị và phòng bệnh các bệnh mũi - xoang

Phần 3: Bệnh họng - thanh quản

1. Đại cương về bệnh họng - thanh quản

1.1. Đặc điểm dịch tễ các bệnh họng - thanh quản

1.2. Giải phẫu, sinh lý họng - thanh quản

1.3. Phân loại các bệnh họng - thanh quản

1.4. Nguyên nhân của các bệnh họng - thanh quản

2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh họng - thanh quản

3. Chẩn đoán các bệnh họng - thanh quản

4. Tiến triển và biến chứng các bệnh họng - thanh quản

5. Điều trị và phòng bệnh các bệnh họng - thanh quản

Phần 4: Bệnh ung thư và cấp cứu tai mũi họng

1. Bệnh ung thư tai mũi họng

1.1. Đại cương về bệnh ung thư tai mũi họng

1.1.1. Đặc điểm dịch tễ các bệnh ung thư tai mũi họng

1.1.2. Giải phẫu bệnh các bệnh ung thư tai mũi họng

1.1.3. Phân loại các bệnh ung thư tai mũi họng

1.1.4. Nguyên nhân của các bệnh ung thư tai mũi họng

1.2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh ung thư tai mũi họng

1.3. Chẩn đoán các bệnh ung thư tai mũi họng

1.4. Tiến triển và biến chứng các bệnh ung thư tai mũi họng

1.5. Điều trị và phòng bệnh các bệnh ung thư tai mũi họng 2. Bệnh cấp cứu tai mũi họng

2.1. Đại cương về bệnh cấp cứu tai mũi họng

2.1.1. Đặc điểm dịch tễ các bệnh cấp cứu tai mũi họng

2.1.2. Phân loại các bệnh cấp cứu tai mũi họng

2.1.3. Nguyên nhân của các bệnh cấp cứu tai mũi họng

2.2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh cấp cứu tai mũi họng

2.3. Chẩn đoán các bệnh cấp cứu tai mũi họng

2.4. Tiến triển và biến chứng các bệnh cấp cứu tai mũi họng

2.5. Điều trị và phòng bệnh các bệnh cấp cứu tai mũi họng

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

1. Bộ môn Tai Mũi Họng - Học viện Quân y (2007), Bệnh học Tai Mũi Họng, NXB QĐND.

2. Bộ môn Tai Mũi Họng - Trường Đại học Y Dược Huế (2010), Giáo trình Tai Mũi Họng (Chủ biên: Nguyễn Tư Thế), NXB Đại học Huế.

3. Bộ môn Tai Mũi Họng - Trường Đại học Y Dược Huế (2005), Giảo trình lỷ thuyết lâm sàng chuyên khoa Tai Mũi Họng (Chủ biên: Nguyễn Tư Thể).

4. Nguyễn Hữu Khôi (2007), Bài giảng lâm sàng Tai Mũi Họng, NXB Y học.

5. Nhan Trừng Sơn (2008), Tai Mũi Họng, NXB Y học.

6. Nhan Trừng Sơn (2012), Tai Mũi Họng Nhập Môn, NXB Y học.

7. Võ Tấn (1998), Tai Mũi Họng thực hành tập III, UI, NXB Y học.

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CÂU

1. Câu 1 (2,5 điểm):ứng với phần 1 trong đề cương

2. Câu 2 (2,5 điểm):ứng với phần 2 trong đề cương

3. Câu 3 (2,5 điểm):ứng với phần 3 trong đề cương

4. Câu 4 (2,5 điểm):ứng với phần 4 trong đề cương

Tổng: 10 điểm - Thời gian làm bài 180 phút

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC
MÔN:    CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1.    Mục đích

-    Kiểm tra kiến thức chẩn đoán hình ảnh trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa, gồm vận dụng hiếu biết giá trị các phương pháp chẩn đoán hình ảnh để chỉ định, để hiểu được các kết quả diễn giải hình ảnh.
-    Kiểm tra kiến thức giải phẫu cắt lóp một số tạng; kiếm tra kiến thức bệnh học các bệnh phố biến liên quan đến chấn đoán hình ảnh.
1.2.    Yêu cầu
-    Trình bày được giải phẫu hình ảnh trên X quang, siêu âm một số cơ quan trong ô bụng.
-    Trình bày đưọ'c UU nhược điểm các phương pháp chấn đoán hình ảnh

-    Mô tả được các hình ảnh X quang, siêu âm bất thường các bệnh lý phổ biến

NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC
NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC SO SÁNH ĐỐI CHIẾU
MÔN: NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1.    Mục đích
Kiểm tra những hiểu biết cơ bản của thí sinh về ngôn ngữ học đối chiếu, về các thủ pháp đối chiếu, các nguyên tăc đôi chiêu và một số vấn đề khác liên quan đến ngôn ngữ học đối chiếu. Đây là những kiến thức cơ sở giúp cho học viên tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu sau này.
1.2.    Yêu cầu:

Phải trình bày một cách đầy đủ, có hệ thống các kiến thức về ngôn ngữ học đối chiếu, về các thủ pháp đối chiếu, các nguyên tắc đối chiếu v.v. Biết cách vận dụng một cách chính xác các hiều biết trên đế thực hiện một số bài tập mang tính thực hành.

TOÁN THỐNG KÊ (Dành cho ngành Y tế Công cộng)

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI THI TUYỂN SINH CAO HỌC
MÔN: TOÁN THỐNG KÊ (Dành cho ngành Y tế Công cộng)

I.    YÊU CẦU

Chương trình ôn tập này được quy định thống nhất trong toàn Đại học Huế, dành cho mọi thí sinh dự tuyển vào các lớp Cao học thuộc chuyên ngành Y tế Công cộng. Chương trình này được xây dựng nhằm bảo đảm tuyển chọn được các học viên có đủ kiến thức tối thiểu về Toán Xác suất Thống kê, có khả năng tiếp thu tốt các môn học ở bậc sau đại học, đồng thời có thể vận dụng hiệu quả các kiến thức này trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp cũng như nghiên cứu và áp dụng chúng vào công tác thực hành trong lĩnh vực Y tế Công cộng.

ĐẤT ĐÁ XÂY DỰNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC
MÔN: ĐẤT ĐÁ XÂY DỰNG
(Chuyên ngành Kỹ thuật Địa chất)

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1.    Mục đích: Ôn tập các kiến thức về thành phần vật chất, đặc điểm kiến trúc - cấu tạo, các tính hóa lý và cơ lý của đất đá xây dựng, cũng như cáò quy luật về sự hình thành, biến đổi các tính chất của đất xây dựng theo thời gian và không gian trong quá trình sử dụng đất đá làm nền, môi trường công trình và vật liệu xây dựng.
1.2. Yêu cầu: Học viên dự thi phải nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức về đất đá xây dựng trong chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho bậc đại học ngành Kỹ thuật Địa chất.

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN CAO HỌC
Môn: LỊCH SỬ KIẾN TRÚC
Cho chuyên ngành Kiến trúc

I. Yêu cầu:
-    Học viên dự thi phải học toàn bộ kiến thức học phần Lịch sử kiến trúc Việt Nam và Lịch sử kiến trúc thế giới trong chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho bậc đại học ngành Kiến trúc công trình.
-    Biết vận dụng và tống hợp kiến thức trong các phần của đề cương.

PHƯONG PHÁP NGHIÊN CỨU NÔNG THÔN

ĐỀ CƯƠNG HỌC ÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC
MÔN: PHƯONG PHÁP NGHIÊN CỨU NÔNG THÔN

I. MỤC ĐÍCH
Giúp cho thí sinh ôn luyện nắm được lý thuyết và biết cách sử dụng, vận dụng các phương pháp và công cụ nghiên cứu nông thôn. Để ôn luyện đạt kết quả tốt, học viên cần phân bố thời gian cân đối bao quát tất cả các nội dung trong đề cương.

SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG MỒN THI TUYỂN SINH CAO HỌC
MÔN: SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Mục đích

Môn thi này nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức của người học về tài nguyên thiên nhiên, cách phân loại tài nguyên thiên; những giá trị của tài nguyên đối với sự tồn tại và phát triển của con người; vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, rừng, khoáng sản; quản lý và lập kế hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường...
1.2. Yêu cầu
Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường là học phần cơ sở dành cho chuyên ngành đào tạo Quản lý tài nguyên và môi trường. Vì vậy, môn học này được lựa chọn để tuyển sinh cao học với yêu cầu đề thi phải bao quát 4 nội dung của môn học.