Friday, Oct 07th

Tốt nghiệp

Thông tin tốt nghiệp

Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Đỗ Minh Châu.

Đề tài luận án: Về tập iđêan nguyên tố gắn kết của môđun đối đồng điều địa phương

Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

Mã số: 62.46.01.04

Thời gian: 8h30 ngày 29 tháng 01 năm 2015.

Địa điểm: Đại học Huế, số 03 Lê Lợi - Thành phố Huế.

Chi tiết...

Đại học Huế tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Đoàn Chí Thắng

- Tên đề tài: " Nghiên cứu rối loạn nhịp tim bằng các phương pháp thăm dò điện tim không xâm nhập ở bệnh nhân sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn tứ chứng Fallot ''.

 

- Chuyên ngành: Nội tim mạch

 

- Thời gian: 8h00 ngày 07 tháng 01 năm 2015.

 

- Địa điểm: Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, TP Huế

Chi tiết...

Đại học Huế tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Mai Đình Điểu.

- Tên đề tài luận án: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG”

 

- Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa

 

- Thời gian: 14h00 ngày 10 tháng 01 năm 2015.

 

- Địa điểm: Đại học Huế,số 03 Lê Lợi, TP Huế.

Chi tiết...

Đại học Huế tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Võ Châu Tuấn

Tên đề tài: Nghiên cứu nuôi cấy tế bào cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) và khảo sát khả năng tích luỹ một số hợp chất có hoạt tính sinh học của chúng.

Chuyên ngành: Sinh lý học thực vật.

Thời gian: 14h00 ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Địa điểm: Đại học Huế, số 03 Lê Lợi - TP Huế.

Chi tiết...

Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Tấn Nhã

- Tên đề tài: "Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn trong chăn nuôi gà Sao giai đoạn sinh trưởng ở đồng bằng sông Cửu Long"
- Chuyên ngành: Chăn nuôi
- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 09 tháng 9 năm 2014
- Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, TP. Huế

 

Chi tiết...

Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hồ Lê Quỳnh Châu

- Tên đề tài: "Xác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh Nitơ (MEN), tỉ lệ tiêu hoá hồi tràng các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn và ứng dụng trong thiết lập khẩu phần nuôi gà thịt"
- Chuyên ngành: Chăn nuôi
- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 08 tháng 9 năm 2014
- Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, TP. Huế

Chi tiết...

Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Tiến Long

- Tên đề tài: “Nghiên cứu phát triển giống lúa kháng rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal) ở Thừa Thiên Huế”
- Chuyên ngành:  Khoa học cây trồng
- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 25 tháng 8 năm 2014
- Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, TP. Huế

Chi tiết...

Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Hà

- Tên đề tài: “Nghiên cứu thực trạng sốt rét và đánh giá kết quả can thiệp phòng chống sốt rét tại một số xã biên giới của huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị”
- Chuyên ngành: Y tế công cộng          
- Thời gian: 15 giờ 00 ngày 21 tháng 8 năm 2014
- Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, TP. Huế

Chi tiết...

Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Minh

- Tên đề tài: "Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cà phê Vối (Coffea canephora Pierre) giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại Đắk Lắk"
- Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
- Mã số: 62620110
- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 15 tháng 8 năm 2014
- Địa điểm: Phòng Hội thảo Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế

Chi tiết...