Hợp tác giữa Đại học Huế và các trường đại học Lào xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Từ ngày 2 - 5/6 đoàn công tác của Đại học Huế do PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh, Phó Giám đốc Đại học Huế dẫn đầu đã thăm và làm việc với các trường đại học và cao đẳng Lào, bao gồm: Trường Cao đẳng Sư phạm Savanakhet, Trường Đại học Savanakhet và Trường Đại học Champasack. Cùng đi có GS. TS. Lê Văn Thuyết, Trưởng Ban Đào tạo Sau Đại học và TS. Trần Mạnh Đạt, Quyền Giám đốc Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị.

Trong các buổi làm việc, đoàn công tác Đại học Huế và các Trường đối tác đã cùng thảo luận và thỏa thuận các nội dung nhằm tăng cường hợp tác trao đổi trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, giao lưu học thuật giữa hai bên, cụ thể:
- Hai bên sẽ khuyến khích hợp tác về các hoạt động : trao đổi kinh nghiệm trong quản lý đào tạo; trao đổi cán bộ giảng dạy và nghiên cứu viên; trao đổi, cùng tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; trao đổi các hoạt động sinh hoạt hè; trao đổi tài liệu khoa học, ấn phẩm và thông tin.
- Hai bên cùng xây dựng chương trình đào tạo và liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, liên kết đào tạo các lớp Tiếng Việt tại Lào và tại Đại học Huế.

Quang Tuấn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 11 Tháng 6 2013 10:32